Porządek XIX sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XIX sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XIX sesji

VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

       21 stycznia 2020 roku (wtorek), godz. 12.00

Sala Kominkowa (nr 47)

Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

 1. Otwarcie XIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
 5.   Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
 9. Sprawozdanie z prac Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie za 2019 rok.
 11. Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie za 2019 rok.
 12. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie;

b) uchwalenia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2020-2030;

c) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Kętrzynie na 2020 rok;

d) zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie na 2020 rok;

e) zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie na 2020 rok;

f) zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie na 2020 rok;

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035;

h) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

14. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r.

15. Zamknięcie XIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.