Porządek XVII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XVII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XVII sesji

VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

       19 grudnia 2019 roku (czwartek), godz. 14.30

Sala Kominkowa (nr 47)Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki

  1. Otwarcie XVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
  5.   Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
  8. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.
  9.  Informacja na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole specjalne prowadzone przez Powiat Kętrzyński;

b) o zmianie uchwały Nr VII/65/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

c) rozpatrzenia petycji dotyczącej przywrócenia inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej na odcinku Krelikiejmy – Kolwiny;

d) rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu
w Kętrzynie;

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;

f) zmian w budżecie powiatu na 2019 rok;

g) ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu kętrzyńskiego, niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 i ustalenia planu finansowego tych wydatków.

11. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu w dniu 28 listopada 2019 r.

12. Zamknięcie XVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.