Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Trwa posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania zostaną omówione następujące sprawy:

1.wniosek Komitetu na Rzecz Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców Miasta Korsze dotyczącego zbadania gleby

2. przygotowania do sezonu „Lato 2019” na ternie powiatu kętrzyńskiego:

  • porządek i bezpieczeństwo publiczne – KPP w Kętrzynie
  • bezpieczeństwo ppoż. w okresie letnim – KP PSP w Kętrzynie
  • przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego – PINB w Kętrzynie
  • utrzymanie dróg, stan przygotowań do sezonu letniego – ZDP w Kętrzynie
  • zagrożenia epidemiologiczne – PPIS w Kętrzynie
  • zagrożenia epizootyczne – PIW w Kętrzynie
  • omówienie procedury informowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie powiatu kętrzyńskiego
  • zagrożenia w związku z suszą