Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Członkowie omówili stan bezpieczeństwa w powiecie kętrzyńskim na przełomie roku i omówili bieżące informacje:
– z zakresu utrzymania oraz bezpieczeństwa na drogach w sezonie zimowym
– o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie egzekwowania przepisów budowlanych na terenie powiatu kętrzyńskiego w okresie zimowym
– o stanie bezpieczeństwa ppoż. oraz miejscowe zagrożenie na terenie powiatu
– o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego
– o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej
– o zagrożeniach epizootycznych
– o kwalifikacji wojskowej w 2020 roku oraz o zagrożeniu koranawirusa.