Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Podczas spotkania oceniono służby, inspekcje i straże w zakresie bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2018/2019  na terenie powiatu kętrzyńskiego.