Powiat kętrzyński kolejny raz awansuje w rankingu przygotowanym przez samorządowe pismo „Wspólnota”

Powiat kętrzyński kolejny raz awansuje w rankingu przygotowanym przez samorządowe pismo „Wspólnota”

Pomimo obiektywnych trudności zewnętrznych, Powiat Kętrzyński kolejny raz awansuje w rankingu przygotowanym przez samorządowe pismo Wspólnota. Jesteśmy na 31. pozycji (314 sklasyfikowanych samorządów powiatowych). Dla porównania w ubiegłym roku zajęliśmy 46. miejsce. Przez cztery lata awansowaliśmy o ponad 40 lokat. Naukowcy przeanalizowali zamożność samorządów per capita. Badanie posiada swoją wyjątkową metodologię, ale odzwierciedla to, nad czym przez ostatnie lata pracowaliśmy. Niestety na horyzoncie pojawiają się kłopoty spowodowane inflacją oraz uszczupleniem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. W analizie autorzy wskazują na pojawiającą się tendencję spadku łącznej wielkości dochodów budżetowych w powiatach. W trudnych czasach potrzeba jest mądrych i odpowiedzialnych decyzji.

Metoda obliczania wskaźnika jest taka sama jak w ubiegłym roku. Pomijany jest wpływ z dotacji celowych, np. fundusze unijne, ponieważ to tzw. dochody incydentalne. Dodatkowo nie są brane pod uwagę udziały w subwencji równoważącej. Stabilność systemu finansowego samorządu powinna opierać się na trwałych i przewidywalnych fundamentach. Skorygowana w ten sposób strona dochodowa, została podzielona przez liczbę mieszkańców i w przypadku powiatu kętrzyńskiego wskaźnik per capita w roku 2021 wyniósł 1.258,67 zł, względem 1.124,41 zł w roku 2020.

Wysokie miejsce w rankingu jest powodem do satysfakcji. Jednak, aby skonstruować odpowiedzialny budżet potrzeba wiele pracy i wyrzeczeń. Zawsze przyjmuję wariant ostrożnościowy. Trzeba unikać negatywnych zjawisk w przyszłości. Każdy rok jest inny i tylko długofalowe planowanie ogranicza potencjalne ryzyko. W ponad stu milionowym budżecie powiatu kętrzyńskiego w roku 2021, ponad 20 proc. stanowiły wydatki na inwestycje i w niemal wszystkich przypadkach z udziałem środków zewnętrznych. To bardzo dużo. Taka skala wydatków majątkowych nie zawsze może być do powtórzenia. Dlatego równolegle rozwijamy inne dziedziny zadań powiatowych, m.in. w sferze oświaty, pomocy społecznej, transportu i jakości usług publicznych. Przykładami są: utworzenie Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji; Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży; adaptacja mieszkań chronionych; tworzenie połączeń autobusowych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych; powstanie Geoportalu Powiatu Kętrzyńskiego. Osobiście tego rodzaju przedsięwzięcia nazywam zwiększeniem funkcji powiatu. Takie działania poza impulsem rozwojowym wynikającym z inwestycji, ukierunkowane są na indywidualne potrzeby naszych mieszkańców.

Kolejny raz dziękuję wszystkim pracownikom i radnym powiatu kętrzyńskiego. To nasza wspólna praca powoduje, że jesteśmy wśród najlepszych. Nadal będziemy rygorystycznie dbać o rozważną politykę finansową i tworzyć warunki do powiększania naszego potencjału. Niepewna przyszłość wymaga jeszcze więcej roztropności i zaangażowania.

Autorzy Raportu „Najbogatsze samorządy w 2021 roku. Ranking dochodów per capita”:

1. Paweł Swianiewicz ‐ Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski;

2. Julita Łukomska – adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

Link: https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/ranking-najbogatsze-samorzady-w-2021-roku

/-/ Michał Kochanowski