Powiat Kętrzyński – lider w ekologicznych rozwiązaniach

Powiat Kętrzyński – lider w ekologicznych rozwiązaniach

Z roku na rok w Polsce przybywa instalacji fotowoltaicznych. Rosnąca świadomość ekologiczna i przystępne ceny przekładają się na duży wzrost zainteresowania takim rozwiązaniem. Fotowoltaika to przed wszystkim korzyść dla środowiska. Instalacja fotowoltaiczna działa wyłącznie w oparciu o odnawialne źródło energii, czyli promieniowanie słoneczne.

3 stycznia w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie wyprodukowano pierwsze kWh z zainstalowanych 144 paneli słonecznych, które zostały umieszczone na dachu krytej pływalni. Docelowa moc instalacji fotowoltaicznej przewidywana jest do 50 kW, co pozwoli na pokrycie zużycia prądu elektrycznego do 80% potrzeb całej infrastruktury szkoły. Zwrot kosztów inwestycji powinien nastąpić w okresie do dwóch lat. To inwestycja obniżająca koszty funkcjonowania jednostki Powiatu Kętrzyńskiego oraz jest neutralna dla środowiska naturalnego. Łączny koszt inwestycji to 178.536,96 zł, z czego Powiat Kętrzyński uzyskał dotację w wysokości 50% od Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.