Powiat Kętrzyński otrzyma dodatkowe środki na remonty dróg

Powiat Kętrzyński otrzyma dodatkowe środki na remonty dróg

Wojewodowie w całej Polsce przedstawili zatwierdzone listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Była to dodatkowa edycja RFRD umożliwiająca realizację przedsięwzięć remontowych. Wnioski samorządu powiatu kętrzyńskiego zostały zaakceptowane i otrzymają łączną dotację na ponad 1.400.000,00 zł. Dofinansowanie to aż 70% kosztów planowanych zadań. Zrealizujemy dzięki temu:

  1. Remont drogi powiatowej nr 1396N Momajny – Michałkowo – etap I (1,56 km). Wartość projektu: 1.047.790,00 zł. Kwota dofinansowania: 733.453,00 zł.
  2. Remont drogi powiatowej nr 1610N do msc. Siemki (1,81 km). Wartość projektu: 1.050.000,00 zł. Kwota dofinansowania: 735.000,00 zł.