Powiat kętrzyński pamięta o najmłodszych

Starostowie Michał Kochanowski i Andrzej Lewandowski odwiedzili jednostki powiatu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła w Kętrzynie, Dom Samotnej Matki, Powiatowe Domy Dziecka w Kętrzynie i Reszlu, aby złożyć najmłodszym mieszkańcom życzenia w dniu ich święta. Dużo radości sprawiły maluchom upominki, a najpiękniejszym podziękowaniem były ich uśmiechnięte buzie.