Powiat kętrzyński pozyskał środki z Programu „Aktywna Tablica”

Powiat kętrzyński pozyskał środki z Programu „Aktywna Tablica”

Powiat kętrzyński pozyskał dofinansowanie w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w wysokości 28 tys. złotych.

Wsparcie z rządowego programu trafi do dwóch szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat kętrzyński. Zadaniem programu jest pomoc w rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2020-2024.

Po 14 000 zł na kupno laptopów pomocnych przy zdalnym nauczaniu otrzyma II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie oraz Technikum w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.

Łączna wartość dotacji rządowej wynosi 28 000 zł. Powiat na realizację zadania zapewnił 7 000 zł w ramach wymaganego 20% wkładu własnego.

Przypomnijmy, że Program „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 opiera się na założeniu, iż jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.