Powstaną ścieżki  rowerowe na terenie powiatu kętrzyńskiego.

Powstaną ścieżki rowerowe na terenie powiatu kętrzyńskiego.

Związek Gmin „Barcja” oraz Powiat Kętrzyński postanowiły aktywnie włączyć się w rozwój ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego. Przedsięwzięcie zostało podzielone na trzy etapy.

W pierwszym etapie została opracowana koncepcja przebiegu ścieżek rowerowych, w drugim przewidziane jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek na terenie powiatu kętrzyńskiego, natomiast ostatni etap obejmuje budowę ścieżek rowerowych.

W dniu 10 października br. w kętrzyńskim ratuszu doszło do podpisania porozumienia oraz listu intencyjnego na mocy którego, Związek Gmin Barcja oraz Powiat Kętrzyński wyrażają wolę przystąpienia do częściowej realizacji II etapu projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego”. Ta część projektu obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu na trasie Korsze – Reszel- Św. Lipka – Kętrzyn.
List intencyjny został podpisany przez  Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Barcja Krzysztofa Hećmana – Burmistrza Miasta Kętrzyn oraz  Starostę Kętrzyńskiego Jarosława Pieniaka.  W spotkaniu uczestniczyli: Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Barcja Paweł Bobrowski – Wójt Gminy Kętrzyn, Członek Zarządu Związku Gmin Barcja Wiesław Gajdowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Barcianach, Damian Nietrzeba – Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn, Ryszard Ostrowski -Burmistrz Miasta Korsze, Marek Janiszewski –  Burmistrz Miasta Reszel.

Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenia atrakcyjności społeczno – gospodarczej i turystycznej regionu oraz  spójności wewnętrznej.