Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

  • Zakupy inwestycyjne dla szkół Powiatu Kętrzyńskiego – 296 805,00 zł (dotacja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego);

https://ketrzyn.wm.pl/610903,Prawie-300-tysiecy-na-powiatowa-oswiate.html

  • Zakup i montaż paneli słonecznych dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie  – 90 000,00 zł (dotacja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego);
  • Modernizacja krytej pływalni przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie – 1 533 400,00 zł.  (dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”);
  • Projekt „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 80 000,00 zł (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020);
  • Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie – 148 3996,78 zł(dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020);

http://pceketrzyn.pl/projekt-ckp/

  • „Staże zagraniczne początkiem kariery zawodowej” (Erasmus +) – 156 348,69 zł (dofinansowanie 100%)

http://zs.reszel.pl/Odbyli_staz_zawodowy_Grecji,112,3800.html

  • „Staże zawodowe w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna” (Erasmus +) – 469 073,06 zł (dofinansowanie 100%)
  • „Za życiem” –  Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kętrzynie. Wartość projektu 176.760,00 zł  

https://www.gov.pl/web/edukacja/program-za-zyciem

  • „Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie”, dotacja w  wysokości – 990 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie ze środków powiatu kętrzyńskiego

  • Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, modernizacja – 4. 844 416,00 zł dofinansowanie ze środków powiatu kętrzyńskiego