Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – 2024 r.

środki pozyskane w ramach dotacji:

 • Technikum Nr 2 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie – 12 000,00 zł (wkład własny 3 000,00 zł);
 • Technikum w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu – 12 000,00 zł (wkład własny 3 000,00 zł);
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie – 4 000,00 zł (wkład własny 1 000,00 zł).

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja-2021-2025

Odział Przygotowania Wojskowego – 2023 r.

 • II Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.

Na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego Minister Obrony Narodowej udzielił wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej w wysokości – 100 480,00 zł, wkład własny powiatu – 25 120,00 zł.

https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/odzialy-przygotowania-wojskowego/

Poznaj Polskę – 2023 r.

środki pozyskane na dofinansowanie wycieczki szkolnej w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie – 10 800,00 zł (wkład własny 2 701,20 zł);

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Aktywna tablica – 2022 r.

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie – 14 000,00 zł (wkład własny 3 500,00 zł);
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie – 14 000,00 zł (wkład własny 3 500,00 zł);
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie – 35 000,00 zł (wkład własny 8 750,00 zł).

Poznaj Polskę 2022

środki pozyskane na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”:

 • Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie – 14 985 zł (wkład własny 9 315 zł);
 • Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie – 14 985 zł (wkład własny 11 115 zł);
 • II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie – 14 985 zł (wkład własny 5 715 zł).

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 środki pozyskane w ramach dotacji:
 • w 2021 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie – 12 000,00 zł (wkład własny 3 000,00 zł);
 • w 2022 r. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie – 12 000,00 zł (wkład własny 3 000,00 zł).

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja-2021-2025

 • Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa Specjalna NR 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie – 30 000,00 zł.

https://www.gov.pl/web/laboratoria

 • Aktywna tablica – 2021 r.
 • Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie – 14 000,00 zł (wkład własny 3 500,00 zł);
 • Technikum Nr 2 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie – 14 000,00 zł (wkład własny 3 500,00 zł);
 • Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie – 14 000,00 zł (wkład własny 3 500,00 zł);
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu – 14 000,00 zł (wkład własny 3 500,00 zł);
 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu – – 14 000,00 zł (wkład własny 3 500,00 zł)

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

 • „Za życiem” – lata 2022 – 2026 Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie. Wartość projektu 411 840,00 zł.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-rzadowy-za-zyciem

 • Zakupy inwestycyjne dla szkół Powiatu Kętrzyńskiego – 296 805,00 zł (dotacja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego);

https://ketrzyn.wm.pl/610903,Prawie-300-tysiecy-na-powiatowa-oswiate.html

 • Zakup i montaż paneli słonecznych dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie  – 90 000,00 zł (dotacja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego);
 • Modernizacja krytej pływalni przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie – 1 533 400,00 zł.  (dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”);
 • Projekt „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 80 000,00 zł (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020);
 • Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie – 148 3996,78 zł(dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020);

http://pceketrzyn.pl/projekt-ckp/

 • „Staże zagraniczne początkiem kariery zawodowej” (Erasmus +) – 156 348,69 zł (dofinansowanie 100%)

http://zs.reszel.pl/Odbyli_staz_zawodowy_Grecji,112,3800.html

 • „Staże zawodowe w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna” (Erasmus +) – 469 073,06 zł (dofinansowanie 100%)
 • „Za życiem” –  Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kętrzynie. Wartość projektu 176.760,00 zł  

https://www.gov.pl/web/edukacja/program-za-zyciem

 • „Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie”, dotacja w  wysokości – 990 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie ze środków powiatu kętrzyńskiego

 • Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, modernizacja – 4. 844 416,00 zł dofinansowanie ze środków powiatu kętrzyńskiego