Projekt „Zdalna Szkoła” w powiecie kętrzyńskim

Do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kętrzyńskiego trafiły laptopy przeznaczone do nauki zdalnej. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, przekazało 186 mln zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym. Od kwietnia jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. W ramach przyznanego grantu Powiat Kętrzyński otrzymał 80.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Program „Zdalna Szkoła“ finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.