Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu

Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu

W siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kętrzynie została podpisana umowa, której przedmiotem będą usługi w zakresie monitoringu, weryfikacji i bieżącej kontroli wykonywanych przez przedsiębiorstwa prac geodezyjnych i kartograficznych w ramach prowadzonego projektu pod nazwą „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”. Umowa została zawarta z Konsorcjum firm, której liderem jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „OPGK” Sp.zo.o., z Gdańska  a uczestnikiem OPGK Kataster Sp.zo.o ul. W. Pniewskiego 3, Gdańsk. Koszt projektu to 396.060,00 zł