Przebudowa drogi powiatowej do miejscowości Pręgowo

Przebudowa drogi powiatowej do miejscowości Pręgowo

Starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski, w obecności wójta Pawła Bobrowskiego i członka zarządu Olgi Wanago podpisali umowę na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo”. Roboty obejmują w szczególności:

a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, wytyczenie i stabilizacja granic pasa drogowego;

b) roboty rozbiórkowe;

c) karczowanie krzaków i podsycanie;

d) roboty ziemne;

e) wykonanie nowych i renowacja starych rowów przydrożnych;

f) wykonanie przepustów pod zjazdami.

Przedsięwzięcie jest finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, budżetu powiatu kętrzyńskiego oraz budżetu gminy Kętrzyn. Kwota inwestycji wynosi 1.636.141,30 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.