Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo – Drogosze – Kiemławki Wielkie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo – Drogosze – Kiemławki Wielkie

Kolejna inwestycja w toku. Dnia 4 czerwca 2018 r. o godz. 9.30 w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie podpisano umowę na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo – Drogosze – Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy – Kolwiny (km 0+000 do km 0+570)”. Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Oddział Warmińsko – Mazurski. Kwota inwestycji wynosi 789 742,04 zł. a zostanie zrealizowana do 12.10.2018r.