Przebudowa drogi powiatowej nr 1737 Dr. nr 1618N Koczarki – Krzyżany

Przebudowa drogi powiatowej nr 1737 Dr. nr 1618N Koczarki – Krzyżany

Dnia 6.06.2018r. o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie Zarząd Powiatu w osobach Jarosław Pieniak – Starosta Kętrzyński, Łukasz Jakub Wiśniewski – Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego, Dagmara Barbara Iwaniuk – Członek Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Krystyny Kulickiej z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z.o.o.z/s w Gajewie podpisał umowę w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1737 Dr. nr 1618N Koczarki – Krzyżany – etap 1”. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 31 października 2018r. Koszt przebudowy drogi wyniesie 325.766,73 zł brutto.