Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego

Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego

Starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski podpisali umowę z wykonawcą na realizację projektu pn. „Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego”.

Na zakres tych robót składa się w szczególności:

1. Termomodernizacja łącznika w budynku I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

2. Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Zespołu Szkół w Kętrzynie.

3. Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

4. Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku I LO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Zadanie będzie realizowane przez firmę Karol Szymon Siłkowski „ARS”. Projekt jest współfinansowany z Programu Inwestycji Strategicznych ‐ PGR.

Wartość kontraktu to 1 320 000 zł.

na zdjęciu od lewej: Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski, Inwestytor Karol Siłkowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski
na zdjęciu: Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski
na zdjęciu: wicestarosta Andrzej Lewandowski
na zdjęciu: Inwestytor Karol Siłkowski