„Przebudowę drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu”

„Przebudowę drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu”

Informujemy, że wyłoniony został wykonawca na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu”. Rozpoczyna się więc realizacja inwestycji, której koszt wynosi 280.597,69 zł, a wykonanie robót nastąpi do 31 sierpnia 2019 r. Przebudowa ul. Kopernika finansowana jest wspólnie z Gminą Reszel w ramach Programu Wspólnych Inwestycji z gminami 50/50.