Przed trudnym wyborem szkoły – spotkanie z uczniami klas VIII Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie

Przed trudnym wyborem szkoły – spotkanie z uczniami klas VIII Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie

Uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej przez całe siedem miesięcy przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty. Repetytoria, kursy, czasem korepetycje i do znudzenia powtórki, powtórki, powtórki. Cel tych wysiłków jest jasno określony, niebudzący wątpliwości, niewymagający doprecyzowania: trzeba zdać z jak najwyższą liczbą punktów, żeby dostać się do dobrej szkoły. Zadają sobie pytanie: co dalej? Co to właściwie znaczy „dobra szkoła”? Czego oczekują od szkoły ponadpodstawowej, jak te oczekiwania mogą przekuć na realizację kolejnego, dalekosiężnego celu – zdobycia zawodu, który będzie odpowiadał ich zainteresowaniom i zdolnościom?

Wielokrotnie z wypowiedziach młodych ludzi przy okazji tematu rekrutacji do szkół średnich przebija niezadowolenie, niepewność, rozdrażnienie. Wiele kontrowersji i burzliwych dyskusji wywołuje zwłaszcza wybór pomiędzy liceum a technikum. Skąd się to bierze? I licea, i technika mają swoich zwolenników i równie zagorzałych przeciwników. Niewątpliwie warto przeanalizować atuty każdego z tych typów szkół w kontekście procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W dniu 17.12.2019 uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalankiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie zapoznali się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych naszego powiatu. Dzięki takiemu wsparciu tegoroczni ósmoklasiści łatwiej odnajdą swoje miejsce w szkole, która rozwinie ich zainteresowania i przygotuje do dalszej drogi zawodowej. Wysiłki, które podejmujemy starając się przygotować dzieci do życia w świecie, który sami znamy, stanowią prawdziwe wyzwanie, bo przecież młodzi ludzie będą tworzyć i budować swoją, zupełnie inną, nową rzeczywistość. Może okazać się też, że obecne zmiany w systemie edukacji nie będą dla naszych dzieci takim dużym problemem, jak nam się to teraz wydaje. Być może ważniejsze będą dla nich inne, z naszego punktu widzenia błahe lub nieoczywiste sprawy. Spotkanie współorganizował Pan Mariusz Michalak – nauczyciel doradztwa zawodowego w SP Nr 5.

Małgorzata Hrycenko – doradca zawodowy