Rekrutacja 2021/2022 w jednostkach oświatowych powiatu kętrzyńskiego

Rekrutacja 2021/2022 w jednostkach oświatowych powiatu kętrzyńskiego

Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych

Czasu na wybór szkoły jest już coraz mniej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą  naszych szkół ponadpodstawowych. Oferujemy kierunki kształcenia zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. Dla każdego znajdzie się miejsce w placówkach naszego powiatu. Nasze szkoły tworzą odpowiednie warunki pracy nauczycielom i uczniom.

Oferta edukacyjna szkół oraz obowiązujące terminy postępowania rekrutacyjnego już dostępne w systemie elektronicznym na platformie VULCAN https://ketrzyn.edu.com.pl w zakładce ,,Pliki do pobrania” dostępny jest Poradnik dla Kandydata  w którym opisano szczegółowo kolejne kroki postępowania  i  najważniejsze terminy związane z rekrutacją.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami  będzie można składać
w dwóch etapach:

  • od 17 maja do 21 czerwca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 25 czerwca do 14 lipca br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Oferta kształcenia szkół ponadpodstawowych powiatu kętrzyńskiego:
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
:
– Liceum ogólnokształcące o profilu matematyczno – fizycznym, przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka  – 95 pkt;
– Liceum ogólnokształcące o profilu geografia, wos, przedmioty rozszerzone: geografia, wos  – 90 pkt;
– Liceum ogólnokształcące o profilu humanistycznym,  przedmioty rozszerzone: język polski, historia  – 90 pkt;
– Liceum ogólnokształcące o profilu biologiczno-chemicznym, przedmioty rozszerzone: biologia, chemia – 95 pkt.
Szczegółowe oferty kształcenia znajdują się na stronie: https://www.zso.ketrzyn.pl.

2. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie:
– Liceum Ogólnokształcące o profilu humanistyczno – językowym, przedmioty rozszerzone wos, język angielski (klasa wojskowa) – 80 pkt;
– Technik programista, przedmioty rozszerzone: matematyka  – 70 pkt;
– Technik informatyk, przedmioty rozszerzone: matematyka  – 70 pkt;
– Technik ekonomista, przedmioty rozszerzone: geografia  –  60 pkt;
– Technik elektryk, przedmioty rozszerzone: fizyka  – 70 pkt;
– Technik analityk, przedmioty rozszerzone: biologia, chemia  – 60 pkt.
Szczegółowe oferty kształcenia znajdują się na stronie: http://zs.ketrzyn.pl.

3. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie:
– Technik pojazdów samochodowych, przedmioty rozszerzone: matematyka  –  60 pkt;
– Technik logistyk, przedmioty rozszerzone: j. angielski  –  70 pkt;
– Technik budownictwa, przedmioty rozszerzone: matematyka – 60 pkt;
– Branżowa Szkoła I stopnia – kucharz – 20 pkt;
– Branżowa Szkoła I stopnia – mechanik pojazdów sam.  – 20 pkt;
– Branżowa Szkoła I stopnia – wielozawodowy20 pkt;
– Liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi, przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia – 70 pkt.
Szczegółowe oferty kształcenia znajdują się na stronie: http://pceketrzyn.pl/.

4. Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu:
Liceum ogólnokształcące o profilu pożarniczo-ratowniczym, przedmioty rozszerzone: biologia, j. angielski  – 70 pkt;
– Liceum ogólnokształcące rozszerzone: biologia, j. angielski – 70 pkt;
– Technik technologii drewna, przedmioty rozszerzone: wos lub j. angielski 60 pkt;
– Technik informatyk e-sport, przedmioty rozszerzone: język angielski – 60 pkt;
– Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, przedmioty rozszerzone: j. angielski – 60 pkt;
– Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, przedmioty rozszerzone: fizyka lub. j. angielski – 60 pkt;
– Technik architektury krajobrazu, przedmioty rozszerzone, biologia – 60 pkt;
– Branżowa Szkoła I stopnia – stolarz renowacja mebli – 20 pkt;
– Branżowa Szkoła I stopnia – wielozawodowa – 20 pkt.
Szczegółowe oferty kształcenia znajdują się na stronie: http://zs.reszel.pl/.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdziecie na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol