Rozpoczynamy głosowanie w Budżecie Obywatelskim Powiatu Kętrzyńskiego na 2020r.

Rozpoczynamy głosowanie w Budżecie Obywatelskim Powiatu Kętrzyńskiego na 2020r.

Ostateczna lista propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców oraz obowiązująca karta do głosowania.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego, Zarząd Powiatu w Kętrzynie poniżej przedstawia ostateczną listę propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców.

Jednocześnie Zarząd Powiatu publikuje obowiązującą kartę do głosowania.

Zgodnie z przyjętymi zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji, wypełnioną kartę do głosowania należy:

  • złożyć w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Biurze Obsługi Klienta,
  • lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn,
  • lub przesłać skan karty drogą elektroniczną na adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, tj. starostwo@starostwo.ketrzyn.pl,

w terminie do 15 października 2019 r.

Ostateczna lista zadań Budżetu Obywatelskiego

Obowiązująca karta do głosowania