Rozpoczynamy kolejny etap projektu pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie.

Rozpoczynamy kolejny etap projektu pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie.

Czegoś takiego w 25-letniej historii powiatu kętrzyńskiego jeszcze nie było! Rozpoczynamy kolejny etap projektu pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie. 5 czerwca br. starosta kętrzyński Michał Kochanowski wspólnie z wicestarostą Andrzejem Lewandowskim oraz skarbnikiem Bogusławem Lichockim podpisali umowę z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Markiem Gustawem Brzezinem i wicemarszałkiem Marcinem Kuchcińskim, dotyczącą dofinansowania wyposażenia i działalności ZAZ. Środki o wartości 2 mln 400 tys. zł pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będącego w dyspozycji samorządu województwa. Umowa jest wynikiem złożonego wniosku i przeprowadzonych negocjacji. Dziękuję pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dorocie Siwickiej oraz pani dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Katarzynie Koplińskiej za wszelką pomoc i nieustanne wsparcie. „Na początku tego roku zakończyliśmy budowę Zakładu Aktywności Zawodowej przy ulicy Wileńskiej w Kętrzynie. Przypominam, że pozyskaliśmy na ten cel ponad 5 mln zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powstał obiekt o powierzchni 1 tys. metrów kwadratowych. Teraz posiadamy środki na uruchomienie Zakładu. W najbliższych tygodniach rozpoczniemy instalowanie wyposażenia pracowni. Następnie przeprowadzimy proces rekrutacji pracowników. ZAZ zapewni zatrudnienie osobom z niepełnosprawnościami. Będzie elementem aktywizującym i wspierającym proces rehabilitacji.” – powiedział starosta Michał Kochanowski.

NA ZDJĘCIU MARSZAŁEK GUSTAW MAREK BRZEZIN I STAROSTA KĘTRZYŃSKI MICHAŁ KOCHANOWSKI
PODPISANIE UMOWY
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
NA ZDJĘCIU WICEMARSZAŁEK MARCIN KUCHCIŃSKI, MARSZAŁEK GUSTAW MAREK BRZEZIN I STAROSTA KĘTRZYŃSKI MICHAŁ KOCHANOWSKI
NA ZDJĘCIU WICEMARSZAŁEK MARCIN KUCHCIŃSKI, MARSZAŁEK GUSTAW MAREK BRZEZIN I STAROSTA KĘTRZYŃSKI MICHAŁ KOCHANOWSKI