Rozpoczynamy realizację Budżetu Obywatelskiego

Rozpoczynamy realizację Budżetu Obywatelskiego

Zgodnie z Uchwałą Nr 188/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 maja 2019 r. informujemy, że na realizację Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego w roku budżetowym 2020 przeznacza się kwotę 100 000 zł.

Termin składania propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 4 do Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego ustalony jest od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

Wypełniony formularz zadania wraz z listą osób popierających zadanie zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego, należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, w godzinach pracy Starostwa lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, w terminie wskazanym powyżej.

Poniżej linki do niezbędnych formularzy:
Zał. nr 2 – Formularz zgłoszenia zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu Kętrzyńskiego

Zał. nr 3 – Lista osób popierających zadanie zgłaszane do budżetu obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego

Zał. nr 1, 2, 3, 4 do Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego

Lista przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców oraz lista zadań odrzuconych

10 września 2019

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego, Zarząd Powiatu w Kętrzynie poniżej przedstawia listę przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców. Jednocześnie Zarząd Powiatu przedstawia listę zadań odrzuconych i informuje, że zgodnie z przyjętymi zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji, wnioskodawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od tej decyzji, w terminie 5 dni od daty publikacji zadania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Lista przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020 (PDF, 204 KB)

Lista zadań odrzuconych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020 (PDF, 373 KB)

Rozpoczynamy głosowanie w Budżecie Obywatelskim Powiatu Kętrzyńskiego na 2020r.

24 września 2019

Ostateczna lista propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców oraz obowiązująca karta do głosowania.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego, Zarząd Powiatu w Kętrzynie poniżej przedstawia ostateczną listę propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców.

Jednocześnie Zarząd Powiatu publikuje obowiązującą kartę do głosowania.

Zgodnie z przyjętymi zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji, wypełnioną kartę do głosowania należy:

  • złożyć w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Biurze Obsługi Klienta,
  • lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn,
  • lub przesłać skan karty drogą elektroniczną na adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, tj. starostwo@starostwo.ketrzyn.pl,

w terminie do 15 października 2019 r.

Ostateczna lista zadań Budżetu Obywatelskiego

Obowiązująca karta do głosowania

30 października 2019

Zadania zakwalifikowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego w 2020 roku

Uchwałą Nr 343/2019 z dnia 29 października 2019 r. Zarząd Powiatu w Kętrzynie ustalił listę zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020. Zadania przyjęte do realizacji są następujące:

  1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego – zakup kamer termowizyjnych dla OSP: Reszel, Korsze, Srokowo, Karolewo, Barciany.
  2. W zgodzie z naturą „Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie…”.
  3. Wydanie albumu „Reszel i okolice – wczoraj i dziś” przedstawiającego archiwalne, przedwojenne pocztówki z Reszla i gminy Reszel oraz fotografie współczesne wykonane w tym samym ujęciu.

Uchwała Nr 343/2019 Zarządu Powiatu w Ketrzynie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia listy zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020.