„Rozstrzygnięcie naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat Kętrzyński otrzyma niemal 3 000 000,00 zł.

„Rozstrzygnięcie naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat Kętrzyński otrzyma niemal 3 000 000,00 zł.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację trzech przedsięwzięć inwestycyjnych
na terenie gminy Barciany: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – etap IV”, gminy Korsze: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku
od DW 592 Tołkiny – Babieniec – etap I” oraz gminy Kętrzyn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo”.

W wyniku realizacji zadań poprawie ulegną parametry techniczne dróg, ich nośność, uregulowane zostaną poszczególne elementy dróg w tym pobocza i jezdnie.

Efektem realizacji inwestycji będzie poprawa jakości życia mieszkańców z terenu powiatu kętrzyńskiego. Nowe drogi umożliwią łatwiejszy dostęp do sklepów, urzędów, szkół i ośrodków opieki zdrowotnej, zapewnią również dojazd dla służb ratowniczych co wpłynie na szybkość reagowania.

Obecnie na terenie powiatu kontynuowane są projekty wieloletnie z tego Programu. Zadania realizowane są na terenie gminy Kętrzyn i  Reszel. Dotyczy to „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1618N Szestno – Nakomiady w msc. Langanki.” oraz „Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu”. Na te inwestycje samorząd powiatu kętrzyńskiego otrzymał blisko 2 mln złotych.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to państwowy fundusz celowy ministra do spraw transportu, mający na celu gromadzenie i dysponowanie środkami finansowymi na budowę, przebudowę i remonty dróg krajowych. Fundusz ten ma na celu między innymi wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.”