Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

W dniu 4 marca br. Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwałą Nr 774/2021 rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia.

Listę wybranych w konkursie ofert zawiera zamieszczona poniżej Uchwała Nr 774/2021 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w 2021 roku:

uchwala_w_sprawie_rozstrzygniecia_otwartego_konkursu_ZARZAD_2021-1.doc

.