Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert powiatu kętrzyńskiego na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert powiatu kętrzyńskiego na realizację zadań publicznych w 2022 r.

W dniu 16 marca br. Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwałą Nr 1028/2022 rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia.

Lista wybranych w konkursie ofert przedstawia się następująco, w zakresie:

1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym : 13 797,00 zł

 L.P. Nazwa Organizacji Pozarządowej  Nazwa zadania  Wnioskowana kwota dotacji  Przyznana kwota dotacji
 1.Uczniowski Klub Sportowy „Tytan w Łankiejmach”„Artystyczno – kulinarna akademia seniora”  4 200,00  4 200,00
 2.Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc”„Wszystkie generacje łączą relacje”  4 597,00  4 597,00
 3.Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”„Spotkania z Teatrem i Muzyką 60+”  6 615,00  5 000,00

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa : 35.000 zł

    L.P.  Nazwa Organizacji Pozarządowej  Nazwa zadaniaWnioskowana kwota dotacji Przyznana kwota dotacji
     
 1.Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób NiepełnosprawnychVIII Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych „Sport To Siła, To Jest Moc. Razem Bądźmy więc co rok”  8 320,00  4 000,00
 2.Uczniowski Klub Sportowy „Bad-Max” Przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie„Udział w Ogólnopolskich i Międzynarodowych Turniejach Piłki Siatkowej Dziewcząt”  4 300,00  2 000,00
 3.Uczniowski Klub Sportowy „Bad-Max” Przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie„Wakacyjna Przygoda z Siatkówką”  4 845,00  2 000,00
 4. Caritas Archidiecezji
Warmińskiej
„Organizacja półkolonii w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Korszach”  2 895,00  500,00
 5.Mazurski Klub „Kętrzyńskie Morsy”„Dzień Dziecka z Morsami”  8 000,00  4 000,00
 6.Uczniowski Klub Sportowy „Tytan” w Łankiejmach„Szał ciał, czyli zmagania z samym sobą”  5 100,00  2 500,00
 7.Miejski Klub Szachowy „Hetman-Pionier”„XXII Kętrzyński Festiwal Szachowy o Puchar Starosty Kętrzyńskiego”  5 000,00  3 500,00
 8.Miejski Klub Szachowy „Hetman-Pionier”„Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych”  6 360,00  4 000,00
 9.Miejski Klub Szachowy „Hetman-Pionier”„Liga Szkolna Powiatu Kętrzyńskiego”  1 750,00  500,00
  10.Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec KętrzynRajd „Granica”  1 900,00  500,00
11.Ludowy Klub Sportowy „Niedźwiedź”„Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Starosty”  6 800,00  4 000,00
  12.Ochotnicza Straż Pożarna w Reszlu„Organizacja IV Memoriału pamięci Mariusza Czajkowskiego – turniej piłkarski”  3 000,00  2 000,00
  13.Lokomotywa rozwoju„Popularyzacja Nordic Walking na terenie powiatu kętrzyńskiego”  4 000,00  1 000,00
  14.Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc”„Poznaję Powiat Kętrzyński – moją małą ojczyznę”  4 540,00  3 000,00
  15.Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”„Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych”  9 000,00  1 500,00

3. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji  oraz dziedzictwa narodowego: 30 000,00 zł

L.P.Nazwa Organizacji PozarządowejNazwa zadaniaWnioskowana kwota dotacjiPrzyznana kwota dotacji
1.Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych„Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – Tan 2022”  24 750,00 4 500,00
2.Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych„Wernisaż prac osób niepełnosprawnych”  2 750,001 000,00
3.Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych„Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2022”  4 600,001 500,00  
4.Dom Zakony Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce„XXXIV Świętolipskie Wieczory Muzyczne”  8 000,00  3 000,00
5.Fundacja Teatr IOTA„Teatr IOTA – prezentacje”  4 320,00500,00
6.Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „MASURIA”„Kuźnia i kuchnia średniowieczna podczas inscenizacji bitwy o Strażnicę w Barcianach”  9 000,001 500,00
7.Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie„Ocalone w domowych archiwach historie rodzinne mieszkańców Kętrzyna”  2 620,001 600,00
8.Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie„Wojewódzki Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Iławie”  2 550,00500,00
9.Stowarzyszenie „O Nas z Nami”Zajęcia pozalekcyjne – „Jestem kreatywnym patriotą”  2 000,00500,00
10.Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic„Na pograniczu Warmii i Mazur”  2 820,001 000,00
11.Związek Ukraińców
w Polsce, Zarząd Oddziału
w Olsztynie
XXXV Regionalny Ukraiński Jarmark Folklorystyczny „Z Malowanej Skrzyni” – Kętrzyn 2022  3 500,001 500,00
12.Związek Ukraińców
w Polsce, Zarząd Oddziału
w Olsztynie
XXII Festyn Ludowy w Asunach „Asuniada”  2 000,001 500,00
13.Związek Ukraińców
w Polsce, Zarząd Oddziału
w Olsztynie
„Regionalne Dni Szewczenkowskie”  2 000,001 500,00
14.Związek Ukraińców
w Polsce, Zarząd Oddziału
w Olsztynie
„XXVI Inauguracja Roku Kulturalnego Ludności Ukraińskiej Warmii i Mazur”  2 000,001 500,00
15.Ochotnicza Straż Pożarna w Kętrzynie„Koncert Strażackiej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie z okazji obchodów trzydziestolecia powołania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie”    14 440,002 500,00
16Koło Gospodyń Wiejskich „Malwy”Festyn Rodzinny „Łączymy pokolenia wracając do przeszłości”  4 470,00500,00
17.Koło Gospody Wiejskich
w Garbnie
„Przegląd piosenki biesiadnej”  4 500,001 000,00
18.Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc”„Najlepsza drużyna to rodzina – festyn rodzinny pod patronatem Starosty Kętrzyńskiego”  4 100,002 100,00
19.Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc”„Pieszo przez stolicę powiatu Kętrzyńskiego – gra terenowa”  2 400,001 000,00
20.Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”„Szlakiem Zamków Gotyckich” – wyjazd edukacyjny dla seniorów i osób niepełnosprawnych  6 725,001 300,00

4. Ochrona i promocja zdrowia : 20 000,00 zł

    L.P.Nazwa Organizacji PozarządowejNazwa zadaniaWnioskowana kwota dotacji Przyznana kwota dotacji
 1.Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób NiepełnosprawnychObóz terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych – „Profilaktyka uzależnień”  24 000,00  8 000,00
 2.Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ‘Sztama”„Zdrowe Love” – warsztaty dla młodzieży  3 830,00  1 000,00
 3.  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ‘Sztama”„Praktyczny poradnik savoir vivre wobec osób niedowidzących i niewidomych”  4 510,00  1 000,00
 4.Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie„Zdrowy kręgosłup to ulga dla pleców”  1 900,00  1 200,00
 5.Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie„Gimnastyka lekiem na zdrowe ciało”  2 600,00  1 600,00
 6.Stowarzyszenie „O Nas z Nami”„Świetlica terapeutyczna Wiewiórka”  2 000,00  500,00
 7.Ochotnicza Straż Pożarna w Reszlu„Bezpieczne wakacje – lato 2022”  3 500,00  1 000,00
 8.Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki”
„Różowy październik”
  7 435,00  2 500,00
9.Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć
i Pomóc”
„Kuchenne rewolucje – szybko, łatwo, a smacznie i zdrowo”  2 600,00  1 200,00
  10.Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”„Zdrowie jest tylko jedno. Organizacja wyjazdu prozdrowotnego dla seniorów i osób niepełnosprawnych”  9 900,00  2 000,00

Lista ofert, które nie przeszły oceny formalnej przedstawia się następująco:

    L.P.  Nazwa Organizacji PozarządowejNazwa zadania
  1.„Towarzystwo Miłośników Kętrzyna”„Ratujemy zabytki z Zofią Licharewą – Zdążyć przed szabrownikami”
  2.Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” Reszel„Mini football – Mistrzostwa Powiatu w piłce 2×2”
  3.  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie, Koło PZW nr 91 Kętrzyn „Mazury”Zawody wędkarskie „Uwalniamy Okazy”