Rusza nabór na dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników

Rusza nabór na dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie informuje, iż od 20 kwietnia 2020 r., w ramach wsparcia przedsiębiorców z powiatu kętrzyńskiego zostaną ogłoszone nabory wniosków dotyczące:

  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małego i średniego przedsiębiorcy;
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust. ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracownika.

Wnioski można składać dopiero po ogłoszonym naborze przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.