Ruszamy z kolejną inwestycją drogową pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korsze”

Ruszamy z kolejną inwestycją drogową pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korsze”

31 lipca starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski podpisali umowę z samorządem województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korsze”. Projekt finansowany z operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

22 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego zawarto kontrakt na realizację tej inwestycji.

Wartość całkowita: 1 567 246,47 zł z czego dofinansowanie z PROW 2014-2020 wyniosło 947 618,00 złotych.

Wykonawcą zostało: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane SANBUD Sp. z o.o. z Olsztyna.

„Każde poważne przedsięwzięcie wymaga cierpliwości, elastyczności i dobrego klimatu. W tym przypadku było podobnie. Pozytywną atmosferę stworzyliśmy dzięki dobrej relacji pomiędzy powiatem kętrzyńskim a samorządem gminy Korsze” – powiedział starosta Michał Kochanowski.
Na zakres robót składa się w szczególności:
1) Usunięcie istniejącego zakrzaczenia pasa drogi i drzew przeznaczonych do wycinki,
2) Roboty rozbiórkowe starego oznakowania, nawierzchni jezdni i elementów drogi oraz chodników,
3) Wykonanie robót ziemnych (korytowanie pod nowe odcinki chodnika i jezdni),
4) Wykonanie podbudów drogi, chodnika i zjazdów z profilowaniem z kruszywa łamanego,
5) Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej jezdni i zjazdów z MMA,
6) Wykonanie poboczy drogi,
7) Udrożnienie elementów kanalizacji deszczowej i wymiana na nowe istniejących wpustów drogowych,
8) Wykonanie oznakowania pionowego drogi i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
9) Regulacja wysokościowa studzienek, zasuw i skrzynek infrastruktury drogi,
10) Prace geodezyjne pomiarowe.

Tablica informacyjna o dofinansowaniu z „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Na zdjęciu Alina Janiszewska Członek Zarządu
a zdjęciu wykonawcy ze starostą kętrzyńskim Michałem Kochanowskim
na zdjęciu Michał Kochanowski - Starosta Kętrzyński
na zdjęciu wykonawca inwestycji
Na zdjęciu wicestarosta Andrzej Lewandowski
Na zdjęciu wkonawcą inwestycji ze Starostą Kętrzyńskim