Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Kętrzynie

W sobotę 4 lipca br. starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz burmistrz miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka przywitali w Kętrzynie Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Szef rządu przekazał samorządowcom z powiatu kętrzyńskiego oraz powiatu giżyckiego promesy
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To wsparcie finansowe ma zrekompensować ubytki wpływów z podatków powstałe w wyniku epidemii koronawirusa. Powiat kętrzyński ma otrzymać ponad 5 mln złotych, natomiast miasto Kętrzyn prawie 2,3 mln złotych. Premier Mateusz Morawiecki zachęcał samorządowców do korzystania z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych i zapewniał, że rząd stawia na zrównoważony rozwój kraju, mający prowadzić do wzrostu gospodarczego.

Przypomnijmy, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, o wartości około 6 mld zł. Środki przekazane przez rząd pochodzą z budżetu centralnego.

Środki funduszu będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, budowę infrastruktury drogowej – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Samorządy z powiatu kętrzyńskiego łącznie otrzymały promesy na ponad 10 mln zł, tj: powiat kętrzyński – 5.051.484,00 złotych, gmina miejska Kętrzyn – 2.280.922,00 złotych, gmina Barciany – 729.529,00 złotych, gmina Kętrzyn – 689.826,00 złotych, gmina Korsze – 500.000,00 złotych, gmina Reszel – 500.000,00 złotych, gmina Srokowo 500.000,00 złotych.

Fot. Justyna Drozd
Fot. Justyna Drozd
Fot. Justyna Drozd
Fot. Justyna Drozd
Fot. Justyna Drozd
Fot. Justyna Drozd
Fot. Justyna Drozd
Fot. Justyna Drozd

Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

1) „Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacji z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla przebudowy bloku operacyjnego oraz remont i przebudowę Oddziału Chirurgii Ogólnej na pierwszym piętrze w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Całkowita wartość projektu: 5 051 484,00 zł
Wartość dofinansowania: 14 198 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dofinansowanie 5 051 484,00 zł, całkowita wartość  inwestycji 14 198 000,00 zł

2) „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III”

Projekt zakłada budowę jezdni bitumicznej o szerokości 5,00 metrów, przebudowę zjazdów, budowę poboczy, odwodnienie drogi, przebudowę przepustów, wykonanie oznakowania pionowego oraz tablice informacyjne. Zadanie zrealizowane zostało w 2021 roku.

Całkowita wartość projektu: 720 987,05 zł
Wartość dofinansowania: 720 987,05 zł

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dofinansowanie 720 987 ,00 zł, całkowita wartość inwestycji 720 987,00 zł

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km”

Projekt zakłada roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty drogowe, zjazdy i przepusty, pogłębienie i wyprofilowanie rowów przydrożnych, oznakowanie, nadzór inwestorski, tablice informacyjne. Zadanie zrealizowane zostało w 2021 roku.

Całkowita wartość projektu: 2 972 466,40 zł
Wartość dofinansowania: 2 972 466,40 zł

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dofinansowanie 2 972 466,40 zł, całkowita wartość  inwestycji 2 972 466,40 zł

4) „Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie”

Projekt zakłada wymianę posadzki i konstrukcji podłogi hali sportowej, przebudowę instalacji wewnętrznych, remont i przebudowa pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego hali sportowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, uzupełnienie podstawowego wyposażenia, wygłuszenie pomieszczenia lekcyjnego przy hali, wymiana części okien na hali, remont elewacji budynku, montaż paneli fotowoltaicznych. Zadanie zrealizowane zostało w 2023 roku.

Całkowita wartość projektu: 1 312 677,47 zł
Wartość dofinansowania: 1 159 725,55 zł

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dofinansowanie 1 159 725,55 zł, całkowita wartość  inwestycji 1 312 677,47 zł

5) „Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej”

Projekt zakłada budowę Zakładu Aktywności Zawodowej, zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 16 w Kętrzynie wraz z niezbędna infrastrukturą na działkach nr 502, 602/1 obręb 6. Zakres prac obejmuje w
szczególności: zagospodarowanie terenu (w tym m.in. ogrodzenie, miejsca parkingowe, droga
dojazdowa), wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie budowy obiektu, zgodnie z
projektem, wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych (w tym m.in. c.o.,
c.w.u., wod.-kan., kanalizacja deszczowa, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, przyłącza), wykonanie
instalacji elektrycznej i teletechnicznej (w tym m.in. System Sygnalizacji Pożaru, CCTV, SSWiN,
oświetlenie zewnętrze, instalacja fotowoltaiczna, przyłącze energetyczne), przygotowanie
dokumentacji budowy niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, wykonanie i montaż 1 sztuki jednostronnej tablicy informacyjnych. Zadanie zrealizowane zostało w 2023 roku.

Całkowita wartość projektu: 5 748 885,20 zł
Wartość dofinansowania: 4 000 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dofinansowanie 4 000 000,00 zł, całkowita wartość  inwestycji 5 748 885,20 zł

6) „Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W.Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka”

W ramach konieczność wykonania robót dodatkowych niebędących w zakresie podstawowym zamówienia dokonano odkopania i wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych do spodu istniejących ław fundamentowych, dokonano demontażu starego drenażu i wykonano nowe odwodnienia z rur perforowanych fi 100mm w otulinie z geowłókniny na podsypce z warstwy filtrującej, dokonano wymianę odcinkową belek stropowych w stropie I pietra (podłoga strychu) w ilości 3 szt. – dwie w miejscach przecieku dachu, jedna przy kominie klatki schodowej, wymieniono 2 szt. belek stropowych w stropie drewnianym parteru oraz wzmocnienie istniejących belek. konieczność wykonania robót dodatkowych niebędących w zakresie podstawowym zamówienia. Zadanie zrealizowane zostało w 2021 roku.

Całkowita wartość projektu: 1 075 593,13 zł
Wartość dofinansowania: 136 821,00 zł