RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

1) „Konserwacja i restauracja fresków Jerzego Nowosielskiego oraz bieżąca konserwacja stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej w Kętrzynie”

Opis inwestycji: Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich warstw malarskich
polichromii ściennych, fresków wykonanych w 1954 roku przez prof. Jerzego Nowosielskiego, wraz z bieżącą konserwacją stolarki okiennej w cerkwi prawosławnej p.w.Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kętrzynie przy ul. Limanowskiego 9. Cerkiew jest jedną z dwóch świątyń prawosławnych, których ściany zdobią polichromie autorstwa Jerzego Nowosielskiego.
Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-11-30
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 740.000,00
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 710.696,00

2) „Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu”
Opis inwestycji: Do dofinansowania chcielibyśmy złożyć zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy położony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych, jako założenie urbanistyczne starego miasta w Reszlu. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje: Dokumentację budowlano – konserwatorską remontu obiektu, Program prac konserwatorskich: Badania architektoniczne, Badania konserwatorskie, Badania archeologiczne, ekspertyzy techniczne. Opracowanie będzie podstawą robót budowlanych remontowych polegających na: naprawie odspojonych tynków od strony Ul. Podmiejskiej, naprawie odspojonych zewnętrznych warstw ceglanych od strony parku, wzmocnieniu ceglanej konstrukcji obiektu.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-08-30
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 250.000,00
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 245.000,00

3) „Remont zabytkowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie”
Opis inwestycji: Remont zabytkowej drewnianej stolarki drzwiowej w budynkach szkoły I LO im. W. Kętrzyńskiego oraz Starostwa Powiatowego w Kętrzynie wykonany zostanie zgodnie z zasadami wiedzy konserwatorskiej. Zakres prac obejmuje m.in. badania konserwatorskie, opracowanie dokumentacji, renowacje elementów drewnianych, renowacje elementów metalowych, naprawa ościeży drzwiowych, naprawa tynków i muru ceglanego związana z remontem stolarki. Zadanie wykonane zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-08-30
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 300.000,00
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 294.000,00

4) „Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynnowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”
Opis inwestycji: Celem inwestycji jest utrzymanie budynku szpitala w dobrym stanie technicznym poprzez przeprowadzenie remontu elementów najbardziej narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Na ścianach przylegającej do budynku głównego szpitala przybudówki widoczne są pęknięcia które mogą stanowić zagrożenie dla stabilności obiektu. W związku z tym wymagane jest ustalenie sposobu naprawy uszkodzeń, opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i niezwłoczne wykonanie remontu przybudówki. Stan orynnowania budynku szpitala jest zły, występują liczne nieszczelności spowodowane korozją elementów, co powoduje zalewanie ścian budynku. Wymiana orynnowania jest kluczowa z punktu widzenia zachowania obiektu w dobrym stanie technicznym.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-07-30
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 408.164,00
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 400.000,00