Samorząd powiatu kętrzyńskiego zerwał współpracę z miastami z Federacji Rosyjskiej

Samorząd powiatu kętrzyńskiego zerwał współpracę z miastami z Federacji Rosyjskiej

W związku z agresją rosyjską na Ukrainie w dniu 4 marca bieżącego roku w formie zdalnej odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Samorządowcy podjęli decyzję o zakończeniu współpracy z Rejonem Prawdinsk Obwodu Kaliningradzkiego oraz Miejskim Okręgiem Miasta Kaliningrad Federacji Rosyjskiej.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że podjęcie przedmiotowych uchwał było zasadne w związku z nieuzasadnioną agresją militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która jest aktem naruszenia podstawowych zasad pokojowego współistnienia narodów i państw. Organ stanowiący powiatu kętrzyńskiego reprezentujący lokalną społeczność stanowczo sprzeciwia się czynom wymierzonym w integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz okazuje pełną dezaprobatę dla działań naruszających pokój i zagrażających bezpieczeństwu międzynarodowemu na poziomie ogólnoeuropejskim i światowym. Radni Rady Powiatu w Kętrzynie wyrażają wsparcie i pełną solidarność z Narodem Ukraińskim oraz stoją na straży interesów w obronie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.