Soleczniki

Miasto leżące 45 km od Wilna, przy szosie Wilno – Lida. Liczy ok. 7 tys. mieszkańców. Rejon Solecznicki położony jest w dorzeczach Mereczanki, Gawji, Dzitwy i Naczy – dopływów Niemna. 80 % ludności to Polacy. Kraina o niezwykłej urodzie, wspaniałych krajobrazach i ciekawych zabytkach. W lepszym lub gorszym stanie zachowało się 13 kościołów, dwie cerkwie i kaplice. Dużą estymą cieszą się pomniki Adama Mickiewicza i przywódcy powstania styczniowego Konstantego Kalinowskiego. Na solecznickim cmentarzu kościelnym 2 listopada Mickiewicz oglądał obrzęd Dziadów, przedstawiony później w słynnym poemacie. W 2004 r. na placu przy kościele została odsłonięta tablica upamiętniająca ten fakt.
Zachowały się pałacyki w Solecznikach, Jaszunach i Hornostaiszkach. Najlepiej prezentuje się pałacyk Wagnerów w Solecznikach, gdzie mieści się Szkoła Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki. Na obrzeżach miasta, przy trasie na Wilno, wznosi się murowana kaplica z końca XVIII w. 8 km od Solecznik są Małe Soleczniki, dawna posiadłość Hlebowiczów i Chodkiewiczów. W Jaszunach jest pałac Balińskich i Śniadeckich wzniesiony w latach dwudziestych XIX w. Od XV do XVIII w. Jaszuny należały do Radziwiłłów. Od XIX w. miejscowość stała się ośrodkiem myśli polskiej. Gościli tu m.in. Tomasz Zan, Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, który tu właśnie przeżywał swoją nieodwzajemnioną miłość do Ludwiki Śniadeckiej.
1/6 terytorium regionu zajmuje Puszcza Rudnicka, która była rezerwatem polowań królewskich. Kazimierz Jagiellończyk wybudował tutaj pałac myśliwski. To tu Barbara Radziwiłłówna odwiedzała Zygmunta Augusta.
Drugie miasto pod względem wielkości to Ejszyszki. Od wieków obok siebie żyli Polacy, Żydzi, Cyganie, Rosjanie, Litwini i Białorusini. W swoim czasie istniały dwa kościoły, trzy synagogi i cerkiew. Warto odwiedzić kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Świątynia powstała na przełomie lat 40. i 50. XIX w. Nad kościołem góruje 40 – metrowa dzwonnica. Godnym uwagi turystów jest Dziewieniski Historyczny Park Regionalny zajmujący prawie 11 tys. ha. Wśród pomników przyrody jest dąb grygijski – wiek ok. 450 lat, kurhany i mitologiczne kamienie. W muzeum w Poszkach można obejrzeć naczynia i narzędzia gospodarstwa domowego z XIX i początków XX w. W Dziewieniszkach jest kościół pw. Najświętszej Marii Panny Różańcowej z 1783 r. W rejonie najstarszą świątynią jest kościół pw. Michała Archanioła w Taboryszkach. Drewniany kościół pochodzi z 1770 r. Zgromadzono tu 25 dzieł sztuki.
(źródło: strona internetowa Powiatu Wolsztyńskiego).