„Strzelnica w Powiecie 2023”

„Strzelnica w Powiecie 2023”

Minister Obrony Narodowej ogłasza Konkurs Ofert pn.”Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, zwanych dalej łącznie zadaniami.

Dokumenty należy składać do dnia 26 maja 2023 roku.

Gdzie uzyskać dodatkowe informacje w sprawie konkursu?
Szczegółowych informacji w Olsztynie udzieli por. Tomasz Wójtowicz – Szef Sekcji Cywilno-Wojskowej tel. 261 322 026 oraz Izabela Górska – specjalista Wydziału Rekrutacji i Promocji tel. 261 321 848 Ośrodka Zamiejscowego w Olsztynie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji pod numerami telefonów: 261 877 739 i 261 877 721 oraz pod dedykowanym projektem adresem e-mail: projektstrzelnice@ron.mil.pl