Stypendia Starosty Kętrzyńskiego przyznane najzdolniejszym uczniom

Stypendia Starosty Kętrzyńskiego przyznane najzdolniejszym uczniom

Per aspera ad astra- przez trudy do gwiazd. Uczniowie doskonale znają łacińską mądrość i wiedzą, że wymagająca praca jaką jest nauka, daje im możliwość posiadania lepszej przyszłości.

Aż 186-cioro uczniów uzyskało średnią ocen co najmniej 4,8 i bardzo dobrą ocenę z zachowanie. To właśnie Ci wychowankowie ze szkół podległych Powiatowi, w tym: 117 uczniom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 50 uczniom z Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej, 9 uczniom z Powiatowe Centrum Edukacyjnego, 6 uczniom z Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu oraz dla 4 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie, uzyskali stypendia Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce. Warto podkreślić, że trzech uczniów ze Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego uzyskało średnią ocen 6.0. Jarosław Pieniak- Starosta Kętrzyński, Łukasz Wiśniewski- Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego oraz Regina Tołkowicz- Naczelnik Wydział Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu wręczyli dyplomy potwierdzające przyznane stypendium.To już 10 edycja przyznawania najzdolniejszym uczniom Stypendiów Starosty Kętrzyńskiego, dotychczas przyznano 4 309 stypendiów na łączną kwotę 1835 057,79 zł.
Uroczystość wzbogacił występ uczniów z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Kętrzynie.