Stypendia Starosty Kętrzyńskiego przyznane uczniom z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

Stypendia Starosty Kętrzyńskiego przyznane uczniom z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

To już XIII edycja przyznawania najzdolniejszym uczniom Starosty Kętrzyńskiego. 13 uczniów z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu uzyskało średnią ocen co najmniej 4,8 i bardzo dobrą ocenę z zachowania. Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski oraz Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego Andrzej Lewandowski wręczyli dyplomy potwierdzające przyznane stypendium.