Stypendia Starosty Powiatu Kętrzyńskiego przyznane

Stypendia Starosty Powiatu Kętrzyńskiego przyznane

To już XII edycja przyznawania najzdolniejszym uczniom Stypendiów Starosty Kętrzyńskiego. Aż 189-cioro uczniów uzyskało średnią ocen co najmniej 4,8 i bardzo dobrą ocenę z zachowania. To wychowankowie ze szkół podległych Powiatowi, w tym:

  • w I Liceum Ogólnokształcącym  im. Wojciecha Kętrzyńskiego stypendia otrzymało 111 uczniów:
  • w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej stypendia otrzymało 56 uczniów;
  • w Powiatowym Centrum Edukacyjnym -11 uczniów;
  • w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu – 6 uczniów;
  • w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 5 uczniów.


Warto podkreślić, że dziewięcioro uczniów ze Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego uzyskało średnią ocen 6.0. Michał Kochanowski- Starosta Kętrzyński, Andrzej Lewandowski- Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego, Członek Zarządu Olga Wanago, Rady Powiatu Piotr Soćko oraz Radny Rady Powiatu Lech Ryndzionek wręczyli dyplomy potwierdzające przyznane stypendium.