Święty Ogień z Grobu Pańskiego już w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie

Święty Ogień z Grobu Pańskiego już w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie

„Wielkie Święto Paschy, ucieleśniające triumf życia, dobra i miłości, ma ogromne znaczenie moralne. Budzi wiarę, nadzieję, pragnienie czynienia dobra, pomagania innym. Jednoczy ludzi wokół nieprzemijających wartości duchowych i ideałów”.

Święty Ogień według Kościoła prawosławnego to samo światło, które po zmartwychwstaniu Chrystusa towarzyszyło ukazaniu się anioła trzem Mariom. Jego pojawienie się nazywane jest przez wiernych największym cudem chrześcijańskim.

Święty Ogień, który jak co roku, od prawie 2000 lat zstępuje w Wielką Sobotę w Bazylice Grobu Pańskiego. Cud Świętego Ognia – nazywany jest „największym ze wszystkich cudów chrześcijańskich”.

Święty Ogień przywieziony z Warszawskiej Metropolii Prawosławnej w Noc Paschalną został przekazany Władzom naszego Miasta i Powiatu przez ks. ppor. SG Pawła Siebiesiewicza.

Światło Zmartwychwstania Pańskiego będzie dostępne przez najbliższy tydzień w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (obok sali kominkowej, nr 47).
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.