Targi Pracy i Edukacji

Targi Pracy i Edukacji

Za nami Targi Pracy i Edukacji, których organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Kętrzynie. Podczas wydarzenia można było:

zapoznać się z krajowymi i zagranicznymi ofertami pracy, ofertami bezpłatnych szkoleń i kursów, przeprowadzić konsultacje z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi Publicznych Służb Zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy.

Patronat honorowy nad Targami Pracy i Edukacji objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka oraz Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski.