Transplantologia – szansa na drugie życie !

Transplantologia – szansa na drugie życie !

Transplantacja, czyli przeszczep to zabieg  polegający na pobraniu narządu, tkanki lub komórek od dawcy (żywego lub zmarłego) i wszczepieniu go do organizmu biorcy. Przeszczep dla wielu osób ciężko chorych jest jedyną metodą uratowania życia. Jeden dawca może uratować nawet kilka osób, przekazując narządy (serce, płuca, wątrobę, nerki, trzustkę, jelito cienkie).

Pomimo wzrostu wykonywanych transplantacji w ostatnich 20 latach,  nadal ich liczba jest niewystarczająca a liczba dawców spada. W naszym kraju obowiązuje domniemana zgoda na bycie dawcą, jeżeli osoba za życia nie wyrazi sprzeciwu to po śmierci, można pobrać od niej narządy.

Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia lub pobrania komórek lub tkanek w celu ich zastosowania u ludzi można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu. (art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134 z późn. zm.)).

Wola zostania dawcą:

  • poinformuj o tym swoich najbliższych – powiedz im to otwarcie,
  • napisz „oświadczenie woli” – możesz to zrobić odręcznie albo pobrać wzór ze strony https://www.poltransplant.org.pl/.

Oświadczenie woli ma charakter jedynie informacyjny i nie trzeba go nigdzie zgłaszać ani rejestrować!

W przypadku osób niepełnoletnich o pobraniu narządów decydują rodzice lub opiekunowie prawni.

Zgłoszenie sprzeciwu:

Jeśli nie chcesz, by Twoje narządy były przeszczepiane, masz kilka możliwości zgłoszenia sprzeciwu:

  • zgłoś to w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów na stroniehttps://www.poltransplant.org.pl/.
  • prześlij pisemne oświadczenie do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87,
  • oświadcz swoją wolę ustnie w obecności dwóch świadków – świadkowie muszą pisemnie potwierdzić Twoją deklarację.

Transplantologia jest dziedziną medycyny, która w ogromnym stopniu może rozwijać się
i funkcjonować dzięki społecznej akceptacji, dlatego większa świadomość społeczeństwa,
to większa ilość wykonywanych przeszczepów, to więcej uratowanych żyć.