Trwa XII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Trwa XII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Podczas sesji m.in. zostanie przedstawiona  informacja na temat:

–  Bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kętrzyńskim

Nastąpi podjęcie szeregu uchwał w tym:

– wytypowanie przedstawicieli Rady Powiatu w Kętrzynie do pracy w powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie;

– połączenia samorządowych instytucji kultury Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie
 i Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie;

– oceny ekonomiczno – finansowej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;

– udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „BARCJA” na częściową realizację II etapu projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej na terenie powiatu na trasie Nowa Różanka – Solanka”.