Umowa o dofinansowanie projektu na kompleksową modernizację energetyczną budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu podpisana

We wtorek 1 grudnia br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka”. Całkowita wartość planowanej inwestycji wynosi 1.035.976,84 złotych, z czego ponad 605.363,99 złotych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Umowę z zarządem województwa warmińsko-mazurskiego, reprezentowanym przez Mirona Sycza oraz Marcina Kuchcińskiego, na kompleksową modernizację energetyczną budynku podpisał starosta kętrzyński Michał Kochanowski, wicestarosta Andrzej Lewandowski oraz skarbnik powiatu kętrzyńskiego Bogusław Lichocki.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Fotografia przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego podpisującego umowę o dofinansowanie projektu
Fotografia przedstawia wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego podpisującego umowę o dofinansowanie projektu
Fotografia przedstawia budynek nr 4 przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu od strony wejścia głównego
Fotografia przedstawia budynek nr 4 przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu od szczytu