VII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

VII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Trwa  VII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie.

Radni pochylą się m. in. nad następującymi uchwałami:
– o zmianie uchwały Nr LXX/505/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2019 r.;
– przyjęcia do realizacji w 2019 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
– zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego;
– zmian w budżecie powiatu kętrzyńskiego na 2019 rok;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034.

Serdecznie zapraszamy do oglądania sesji online na naszej stronie internetowej, w zakładce sesja Rady Powiatu Online.