Weź udział w Budżecie Obywatelskim Powiatu Kętrzyńskiego i zmieniaj swoje otoczenie – Edycja 2022

Weź udział w Budżecie Obywatelskim Powiatu Kętrzyńskiego i zmieniaj swoje otoczenie – Edycja 2022

Zapraszamy do składania wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok. To od Was zależy na co zostaną przeznaczone środki zabezpieczone w budżecie Powiatu. W tym roku do dyspozycji jest 25 tysięcy złotych. Koszt jednego zgłoszenia nie może być niższy niż 5 tysięcy złotych.

Termin składania propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 4 do Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego ustalony jest od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r.

Wypełniony formularz zadania wraz z listą osób popierających zadanie zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego, należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, w godzinach pracy Starostwa lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, w terminie wskazanym powyżej.

Poniżej linki do niezbędnych formularzy:

Lista_osob_popierajacych_zadanie_zglaszane_do_budzetu_obywatelskiego_Powiatu_Ketrzynskiego.docx

Formularz_zgloszenia_zadania_do_zrealizowania_w_ramach_budzetu_obywatelskiego_powiatu_Ketrzynskiego.docx


Lista zadań, które spełniły kryteria określone w § 3 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r.

Lp.Nazwa zadaniaOpis zadania – wersja oryginalna zapisana w Formularzu zgłoszenia zadaniaSzacunkowy kosztSzacunkowy termin realizacjiUzasadnienie stanowiska
          1.„Pod wspólnym niebem”Celem zadania jest ustawienie w msc. Silec na działce nr 12/2 oraz w msc. Barciany na działce 261/1 po 4 szt. ławeczek pomalowanych w kolorach i tematyce odpowiadającej czterem poru roku oraz ustawienie po 1 szt. ramek do zdjęć o wymiarach 2 m x 1,5 m z ozdobnym wykończeniem oraz napisem na górze ramki. Głównym celem realizowanego zadania jest promocja Powiatu oraz pokazanie zalet spędzania wolnego czasu, budowania dobra
w środowisku lokalnym, aktywizacja społeczności, aranżacja i poprawa estetyki lokalnej przestrzeni publicznej. Ponadto zgłaszane zadanie będzie służyło mieszkańcom Powiatu oraz ma za zadanie spełniać warunki ogólnodostępności. Zadanie to jest bardzo istotne dla rozwoju i promocji powiatu kętrzyńskiego. Zarówno Silec jak i Barciany z roku na rok odwiedza co raz większa liczba mieszkańców Powiatu jak i turystów. Rozwiązanie to poprawi komfort wypoczynku oraz estetykę lokalnej przestrzeni publicznej. Proponowane zadanie wpisuje się w skład zadań Powiatu Kętrzyńskiego. Ma ono charakter ponadlokalny, gdyż obiekty będą znajdowały się na terenie dwóch gmin należących do Powiatu.  
          16 800 zł          Do końca 2022 r.Po dokonaniu oceny zgłoszonego zadania Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego uznał, że zadanie spełnia kryteria określone w § 3 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r. i podjął decyzję o dopuszczeniu do głosowania mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego.

Lista zadań, które nie spełniły kryteriów określonych w § 3 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r.

Lp.Nazwa zadaniaOpis zadania – wersja oryginalna zapisana w Formularzu zgłoszenia zadania  Szacunkowy kosztTermin realizacjiUzasadnienie stanowiska
          1.        „Wybieram bezpieczeństwo -bezprzewodowe alarmowanie OSP”  Celem zadania jest zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Pilec. Analiza przygotowania służb ratowniczych do działań szczególnych wskazała na braki i ograniczenia sprzętowe. Receptą na poprawę jakości działania służb ratowniczo-gaśniczych jest odpowiednie jej wyposażenie. System selektywnego alarmowania będzie na co dzień użytkowany przez strażaków
z OSP Pilec. Korzyści z tego odniosą wszyscy mieszkańcy powiatu. System selektywnego alarmowania jest kompatybilny z Platformą Alarmowania Strażaków, co pozwala na bezpośrednie przesyłanie sygnału alarmowania do strażaków. Dzięki temu skrócony zostaje czas reagowania na zdarzenie, a przez to szybsze działanie niosące pomoc poszkodowanym. Obecnie jednostka z uwagi na brak takiego sprzętu otrzymuje alarm z opóźnieniem lub jest on zakłócony, gdzie każda minuta w przypadku niesienia pomocy medycznej poszkodowanym lub gaszenia pożaru jest bezcenna.  
          12 000 złDo końca 2022 r. Po dokonaniu oceny zgłoszonego zadania Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego podjął decyzję
o niedopuszczenie zadania do głosowania mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, na podstawie
§ 1 ust. 8 Załącznika Nr 1 do Uchwały
Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r., ze względu na ograniczenie dostępności zadania głównie dla mieszkańców gminy Reszel.
        2.„Ławki dla matek karmiących wraz z przewijakiem”  Celem zadania jest ustawienie ławek przeznaczonych dla matek karmiących na placach zabaw przy ul. Kajki i ul. Poznańskiej w Kętrzynie. Ustawienie ławek przeznaczonych dla matek karmiących zapewnić ma im swobodę podczas karmienia i pielęgnacji dzieci. Ławeczki osłonięte od słońca umożliwią karmienie dzieci bez zbędnych rozproszeń, co będzie stanowiło zwiększenie komfortu spacerujących matek.   9 200 złDo końca 2022 r.W związku z udzieleniem niekompletnej odpowiedzi na Wezwanie do wyjaśnienia, które zostało wysłane 11.08.2021 r., Zespół podjął decyzję o niedopuszczeniu Zadania nr 6 do głosowania mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, na podstawie § 3 ust. 5 Załącznika
Nr 1 do Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r.
      3. „Modernizacja placu zabaw dla dzieci”  Celem zadania jest zakup i zainstalowanie urządzeń typu huśtawka, bujaki, karuzelę, zjeżdżalnie i ławek na działce 19/1 w miejscowości Łankiejmy (gm. Korsze). Na placu zabaw dla dzieci na osiedlu mieszkaniowym w Łankiejmach zainstalowane prawie 10 lat temu zabawki uległy naturalnemu zużyciu i wymagają na bezpieczne dla dzieci. Obecnie miejscowość nie posiada miejsca,
w którym dzieci mogły by bezpiecznie spędzać czas na wolnym powietrzu.  
 24 900 złDo końca 2022 r.Po dokonaniu oceny zgłoszonego zadania Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego podjął decyzję
o niedopuszczenie zadania do głosowania mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, na podstawie § 1 ust. 4 Załącznika Nr 1 do 
Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20  marca 2019 r., ze względu na to, że zadanie nie dotyczy zadań własnych Powiatu.
    4. „Zdrowy ratownik – zakup zestawu do utrzymania czystości ubrań bojowych”  Celem zadani jest zakup pralki, suszarki i szafy do suszenia dla OSP Reszel. Strażacy ochotnicy
z Reszla realizują zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców miasta, gminy, powiatu kętrzyńskiego i powiatów ościennych. Jako jednostka włączona w struktury KSRG, domyślnym terenem działania ochotników jest powiat kętrzyński. Strażacy w czasie działań narażeni są na kontakt ze szkodliwymi substancjami, gazami pożarowymi, pyłami i innymi, niewidocznymi na pierwszy rzut oka zagrożeniem. Szkodliwe substancje często osadzają się na ubiorze i sprzęcie dlatego rzeczą bardzo ważną jest odpowiednia konserwacja sprzętu i ubioru. Aby zminimalizować ryzyko wchłaniania toksyn należy regularnie
i profesjonalnie czyścić ubrania specjalne. Strażacy używają odpowiednich płynów, jednak bez profesjonalnego sprzętu dbanie o ubiór jest utrudnione. Profesjonalna pralka, suszarka
i szafa do suszenia skutecznie, szybko i bezpiecznie dbać o ubrania strażackie. Bezpieczny strażak to bezpieczny mieszkaniec powiatu.
 23 700 złDo końca 2022 r.Po dokonaniu oceny zgłoszonego zadania Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego podjął decyzję o niedopuszczenie zadania do głosowania mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, na podstawie § 1 ust. 8 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r., ze względu na to, że zadanie nie dotyczy zadań własnych Powiatu.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego, Zarząd Powiatu w Kętrzynie poniżej przedstawia ostateczną listę propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym.

W ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego wyboru dokonują mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego na podstawie głosowania jawnego bezpośredniego i powszechnego w terminie do 15 października 2021 r.

Zgodnie z przyjętymi zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji, wypełnioną kartę do głosowania należy:

  • złożyć w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Biurze Obsługi Klienta;
  • lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn;
  • lub przesłać skan karty drogą elektroniczną na adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, tj. starostwo@starostwo.ketrzyn.pl.

Pliki do pobrania:

Lista zadań przyjętych oraz odrzuconych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Budżet obywatelski karta do głosowania