Weź udział w Budżecie Obywatelskim Powiatu Kętrzyńskiego i zmieniaj swoje otoczenie – Edycja 2023

Weź udział w Budżecie Obywatelskim Powiatu Kętrzyńskiego i zmieniaj swoje otoczenie – Edycja 2023

Zapraszamy do składania wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 rok. To od Was zależy na co zostaną przeznaczone środki zabezpieczone w budżecie Powiatu. W tym roku do dyspozycji jest dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Koszt jednego zgłoszenia nie może być niższy niż pięć tysięcy złotych.

Termin składania propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 4 do Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego ustalony jest od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.

Wypełniony formularz zadania wraz z listą osób popierających zadanie zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego, należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, w godzinach pracy Starostwa lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2023”, w terminie wskazanym powyżej.

Poniżej linki do niezbędnych formularzy: