Wizytacja wiceministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w powiecie kętrzyńskim

Wizytacja wiceministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w powiecie kętrzyńskim

Powiat kętrzyński odwiedził dzisiaj Jacek Osuch – Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wspólnie z Wojciechem Kossakowski Posłem na Sejm RP, członkiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu RP obejrzeli inwestycje realizowane przez powiat kętrzyński przedsięwzięcia w ramach dofinansowania w ramach Programu Sportowa Polska. Starosta Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski zaprezentowali efekty kończącej się inwestycji na pływalni krytej przy Powiatowe Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie oraz rozpoczętą inwestycję przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu. W spotkaniu w Reszlu udział wziął również burmistrz Reszla Marek Janiszewski. Prezentacja odbyła się przy współudziale dyrektorów obu placówek.

„Bez środków zewnętrznych nie byłyby możliwe działania na taką skalę, jak realizujemy to w powiat kętrzyński. Program Sportowa Polska przyczynił się do tego, że możemy podejmować takie przedsięwzięcia” – powiedział Michał Kochanowski.

Wizyta przedstawicieli rządu RP oraz samorządu powiatu kętrzyńskie przy budowie boiska sportowego w Reszlu
Zdjęcie przedstawia prace budowlane na boisku sportowym w Reszlu
Na zdjęciu Wicemister Jacek Osuch, starosta kętrzyński Michał Kochanowski, wicestarosta Andrzej Lewandowski oraz burmistrz Reszla Marek Janiszewski
Na zdjęciu Wicemister Jacek Osuch, starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski
Zdjęcie przedstawia prace budowlane na boisku sportowym w Reszlu
Wizyta