Wsparcie finansowe dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

Wsparcie finansowe dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

W dniu 25 lutego 2022 r w Olsztynie podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój specjalistycznych usług zdrowotnych poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”. Przedmiotem projektu jest doposażenie podmiotu leczniczego w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Realizacja projektu odnosi się do inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia. Ma bezpośredni wpływ na rozwój specjalistycznych usług medycznych co jest zgodne z założeniami zapisanymi w SzOOP dla Osi priorytetowej 9. Poprawa stanu wyposażenia bloku operacyjnego wpłynie na polepszenie efektów zdrowotnych populacji w powiecie kętrzyńskim, zwłaszcza w obszarze świadczeń z obszaru chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej. Całkowita wartość projektu wynosi: 3 592 774,00 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE wynosi 2 871 226,05 zł (82,50%). Zakończenie projektu 31 grudnia 2022r.