Wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego

Wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego

Na podstawie § 26 Statut Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego stanowiącego Załącznik do Uchwały nr XXXVII/313/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 3360), informuję –

o zarządzeniu wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego na dzień
20 października 2021 r. w siedmiu okręgach wyborczych, którymi są szkoły ponadpodstawowe z terenu Powiatu Kętrzyńskiego, tj.:

  1. Okręg Nr 1 – I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
  2. Okręg Nr 2 – Zespól Szkół im. M. Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.
  3. Okręg Nr 3 – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie.
  4. Okręg Nr 4 – II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie.
  5. Okręg Nr 5 – I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie.
  6. Okręg Nr 6 – Zespól Szkół im. M. Rataja w Reszlu.
  7. Okręg Nr 7 – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie.

Przeprowadzenie głosowania w dniu wyborów odbędzie się w godzinach między 9:00
a 14:00. Ponadto określam terminy wykonania czynności wyborczych zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik nr 1 oraz wzory druków wyborczych zgodnie
z załącznikami nr 2, 3, 4, 5, 6 do ww. dokumentu.

Informacja podlega ogłoszeniu na terenie szkół ponadpodstawowych Powiatu Kętrzyńskiego oraz w sposób powszechnie obowiązujący.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Kętrzynie

Urszula Baraniecka