Wyłoniono laureatów Ogólnopolskiego Koncertu Agnieszki Osieckiej

Wyłoniono laureatów Ogólnopolskiego Koncertu Agnieszki Osieckiej

Z doskonale znaną i z całkiem nieznaną, ale zawsze fascynującą twórczością Agnieszki Osieckiej można było spotkać się dzisiaj w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
Przegląd  piosenki był otwarty dla solistów z całej Polski, zrzeszonych i niezrzeszonych w placówkach kulturalno – oświatowych. Do Koncertu Finałowego w drodze przesłuchań zakwalifikowało się  po 5 uczestników  w następujących kategoriach wiekowych: 10 – 14 lat, 15 – 18 lat oraz powyżej 18 lat.
Czas oczekiwania na werdykt jury umilił publiczności występ gości specjalnych z programu Erasmus plus.
Nagrodę specjalną dla uczestnika koncertu wręczył Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego Andrzej Lewandowski.