Wystawa nt. browarnictwa w Centrum Biblioteczno – Kulturalnym Powiatu Kętrzyńskiego

Wystawa nt. browarnictwa w Centrum Biblioteczno – Kulturalnym Powiatu Kętrzyńskiego

W poniedziałek 30 września w hallu Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego przy ul. Pocztowej 11 otwarta została wystawa ukazująca historię browarnictwa. Mimo deszczowej pogody licznie przybyłych przywitał gospodarz miejsca Tadeusz Korowaj, dyrektor Centrum. Wystawę otworzył i słowo wprowadzające wygłosił Michał Kochanowski, Starosta Kętrzyński. Następnie po wystawie oprowadził dyrektor Centrum. Omówił historię browarnictwa dawnych Prus Wschodnich głównie na przykładzie Kętrzyna. Wspomniał, że miejsce lokalizacji wystawy związane jest z dawnym terenem karczmy urzędowej i odpowiednika dzisiejszego ogrodu piwnego, a także strzeleckiego. Karczma, gdzie zapewne spożywano wówczas piwo, funkcjonowała od 1570 roku aż do połowy XIX wieku. Potem wzniesiono kompleks stojących do dzisiaj budynków w obrębie ulic Asnyka, Pocztowej i Spacerowej. Poszczególne, dwujęzyczne plansze przygotowało i przekazało Centrum Kultury dawnych Prus Wschodnich w Ellingen. Kilku mieszkańców Kętrzyna przekazało etykietki i butelki z nieistniejącego dzisiaj browaru kętrzyńskiego. Wystawę oglądać można w dni powszednie w godzinach 9.00 – 16.00 do połowy listopada br.

Tekst: Tadeusz Korowaj Dyrektor Centrum Biblioteczno – Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego